List Johannesa Fichtenbauera do wspólnot ENC

ENC & CHARIS

Dotychczasowa sytuacja

ENC od dłuższego czasu utrzymywała relacje z oficjalnymi strukturami Odnowy Charyzmatycznej (Międzynarodowe Katolickie Służby Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS), które zawsze rozumiały siebie jako “organizację służebną”. Dzięki wymianie listów pomiędzy ENC i ICCRS w 2009 roku sformalizowaliśmy nasze relacje z ICCRS. Nasze relacje obejmowały nawet przyznanie ICCRS prawa do wypowiadania się na temat tego, kogo wybierzemy na Prezydencję. Jako ENC wspieraliśmy również pracę katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i współpracowaliśmy z regionalnymi i krajowymi strukturami służb Odnowy. Jest to prawdą nawet wtedy, gdy niektóre lokalne wspólnoty ENC tego nie robiły.

CHARIS – nowa administracja na rzecz Odnowy Charyzmatycznej

CHARIS jest zarówno kontynuacją starego, jak i czymś nowym. CHARIS zastępuje służbę ICCRS i “Fraterni Katolickich Wspólnot Charyzmatycznych”. Podobnie jak ICCRS, pozostaje on nadal strukturą służebną, a nie strukturą władzy. Ale jednocześnie jest to o wiele więcej niż tylko nowa struktura służebna.

Przez lata koordynacja katolickiej odnowy charyzmatycznej odbywała się w dwóch równoległych organizacjach. Z jednej strony istniał ICCRS, a z drugiej Fraternia – dla wszystkich wspólnot, które chciały bezpośredniego połączenia ze Stolicą Apostolską. Były inne powody, dla których papież Franciszek chciał zamknąć tę podwójną administrację, ale zdecydowanie uważał, że ta struktura zużywała zbyt wiele energii i sprzyjała zbyt dużej rywalizacji. 

Wielu z Was może jeszcze pamiętać o obchodach 50. rocznicy odnowy katolickiej w Rzymie w 2017 roku. Wszyscy czuliśmy, że Bóg wzywa nas do głębszej jedności z tym, co dzieje się w Ciele Chrystusa poprzez posługę Odnowie Charyzmatycznej. W świetle rocznicy w 2017 r. Papież zaprosił obie instytucje, aby rozważyły włączenie wszystkich inicjatyw Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej do “jednej służby”. W latach 2017-2019 obie instytucje ciężko pracowały, aby opracować nowy format i przekazać swoją odpowiedzialność. W dniu Pięćdziesiątnicy 2019 r. zarówno ICCRS, jak i Fraternia zostały rozwiązane i już nie istnieją, a zamiast tego zaczął funkcjonować CHARIS. W sobotę Pięćdziesiątnicy papież zainaugurował tę nową posługę. Na Pierwszym Walnym Zgromadzeniu obecnych było 12 przedstawicieli ENC.

Wizja CHARIS.

W 2017 r. papież Franciszek przedstawił już jasną wizję tej nowej służby. Chce, aby CHARIS był narzędziem nie tylko dla odrodzenia całego Kościoła katolickiego, ale dla całego chrześcijaństwa. Poprzez swoje pisma i przemówienia Franciszek nakazał CHARIS zrobić trzy rzeczy:

 1. Chce, aby wszyscy katolicy (wszyscy chrześcijanie) byli nowo ewangelizowani i otrzymali chrzest w Duchu Świętym.  
 2. Chce, aby Katolicka Odnowa Charyzmatyczna stała się kluczowym instrumentem ekumenizmu, skoncentrowanym na poruszaniu nas na naszej drodze do chrześcijańskiej “jedności w pojednanej różnorodności”. Papież jest przekonany, że (oprócz wszelkich innych wysiłków w ekumenizmie) najskuteczniejszy jest “ekumenizm serca”: wspólna modlitwa, głębokie relacje zaufania i wspólna misja.
 3. Chce, aby wszyscy katolicy (wszyscy chrześcijanie) – odnowieni i zjednoczeni – służyli razem ubogim. Zdaniem Papieża, tylko Kościół, który może leczyć rany potrzebujących, karmić głodnych i walczyć o prawa zmarginalizowanych, jest prawdziwie “Kościołem Jezusa”.

CHARIS – Publiczne Stowarzyszenie Wiernych

CHARIS pochodzi z serca Kościoła i jest powołany przez Kościół, aby przynieść Kościołowi odnowę. Dlatego też CHARIS jest definiowany jako “Publiczne Stowarzyszenia Wiernych” – i w ten sposób otrzymał “władzę” do wypowiadania się w imieniu Kościoła.

Pozwólcie mi wyjaśnić różnicę. Istnieją dwa sposoby, na które grupy świeckich mogą zostać rozpoznane przez Watykan.

“Prywatne Stowarzyszenia Wiernych” (jak ICCRS i Fraternia) powstają z inicjatywy niektórych założycieli. Poprzez swój “prywatny” status wyrażają swoje pragnienie odniesienia się do hierarchii katolickiej. Jednak Stowarzyszenia Prywatne nie mają prawa wypowiadać się w imieniu Kościoła.

“Publiczne Stowarzyszenia Wiernych” mają ten przywilej. Są one stworzone, aby przemawiać i działać w imieniu Kościoła w określonych obszarach, które leżą w ich kompetencjach. W tym celu mają wyższy poziom nadzoru. CHARIS został zainicjowany bezpośrednio jako inicjatywa papieży. Dzieje się tak rzadko. “Caritas” – społeczne ramię Kościoła – jest prawdopodobnie najlepszym innym przykładem Stowarzyszenia Publicznego, zapoczątkowanego dawno temu przez inicjatywę papieską. Ze względu na ten status każda konferencja biskupów na świecie została poinformowana o CHARIS i otrzymała instrukcje, jak z nim współpracować i informować o nim ludzi w diecezjach.

CHARIS – służba

Jak wcześniej ICCRS, CHARIS jest instytucją posługującą na całym świecie wszystkim inicjatywom związanym z Katolicką Odnową Charyzmatyczną: grupy modlitewne, wspólnoty, szkoły ewangelizacji, posługi uzdrowienia, posługi nauczania… Wsparcie może dotyczyć każdej inicjatywy i grupy, o ile zwrócą się o taką pomoc.

Brak władzy nad inicjatywami

CHARIS jako służba nie ma członków. Żadna wymieniona inicjatywa nie musi być w łączności z CHARIS. CHARIS działa na zasadzie dobrowolności. To logiczne – nie ma żadnych zapisów do CHARIS. To, że CHARIS jest służbą (nie mającą żadnej władzy nad inicjatywami Odnowy ani kontroli w żadnej formie) daje CHARIS wolność zapraszania do współpracy również partnerów z inicjatyw ekumenicznych.

Prosta struktura

CHARIS jako służba Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej ma prostą strukturę

 • Międzynarodowa rada złożona z 18 członków oraz moderatora, zwana “Międzynarodową Służbą Komunii” (ISC) nadzoruje pracę CHARIS.
 • Właściwa koordynacja ma miejsce w 4 ” Kontynentalnych Służbach Komunii ” (CSC) dla Europy, Ameryki, Afryki, Azji oraz Oceanii i Australii.
 • Każdy naród ma swoją własną “Narodową Służbę Komunii” (NSC), która powinna współpracować z innymi narodami w ramach struktury kontynentalnej.

Wszystkie inicjatywy Odnowy Charyzmatycznej powinny współpracować na poziomie krajowym, kontynentalnym i międzynarodowym. Tak więc wspólnoty powinny również współpracować z innymi inicjatywami odnowy Kościoła. W tym celu zaprasza się je do delegowania swoich przedstawicieli do NSC i CSC.

Członkowie tych “Służb Komunii” na poziomie krajowym, kontynentalnym i międzynarodowym będą wybierani na trzyletnią kadencję, z prawem do ponownego wyboru na kolejną kadencję przez Walne Zgromadzenie.

KOINONIA – komisja CHARIS dla wspólnot.

Wewnątrz Międzynarodowej Rady (ISC) inicjatywy te mają swoje podkomisje. Jedną z nich jest KOINONIA – komisja ds. służby społecznościom na całym świecie.  Członkowie wspólnot stanowią zaledwie 0,3% wszystkich katolików zaangażowanych w jakąś formę Odnowy Kościoła. Niemniej jednak – wspólnoty te służą jako “elektrownie” odnowy. KOINONIA chce wspierać posługę wspólnot, stosując różne podejścia: pomagać im w łączeniu się ze sobą; zapewnić, że ich głos proroczy zostanie wysłuchany przez Stolicę Apostolską; zapewnić, że będą szanowani w swoim świadectwie, a nawet, że zostaną uznani za posiadających odpowiedni status kanoniczny zarówno na poziomie diecezjalnym, jak i światowym. Obecnie w imieniu KOINONII pracują trzy osoby: Shayne Bennett (dawniej Fraternia), Jean Barbara (Prezydent Miecza Ducha) i Johannes Fichtenbauer (ENC). W pewnym sensie KOINONIA jest instytucją zastępującą Fraternię, ale nie sprawuje kontroli nad zarejestrowanymi społecznościami. 

Wewnątrz Międzynarodowej Rady (ISC) inicjatywy te mają swoje podkomisje. Jedną z nich jest KOINONIA – komisja ds. służby społecznościom na całym świecie.  Członkowie wspólnot stanowią zaledwie 0,3% wszystkich katolików zaangażowanych w jakąś formę Odnowy Kościoła. Niemniej jednak – wspólnoty te służą jako “elektrownie” odnowy. KOINONIA chce wspierać posługę wspólnot, stosując różne podejścia: pomagać im w łączeniu się ze sobą; zapewnić, że ich głos proroczy zostanie wysłuchany przez Stolicę Apostolską; zapewnić, że będą szanowani w swoim świadectwie, a nawet, że zostaną uznani za posiadających odpowiedni status kanoniczny zarówno na poziomie diecezjalnym, jak i światowym. Obecnie w imieniu KOINONII pracują trzy osoby: Shayne Bennett (dawniej Fraternia), Jean Barbara (Prezydent Miecza Ducha) i Johannes Fichtenbauer (ENC). W pewnym sensie KOINONIA jest instytucją zastępującą Fraternię, ale nie sprawuje kontroli nad zarejestrowanymi społecznościami. 

Wszystkie wspólnoty są zaproszone do zaangażowania się w działalność KOINONII.

Nie ma członkostwa w CHARIS i nie ma członkostwa w KOINONII, ale wszystkie wspólnoty są zaproszone do wyrażenia chęci pozostania w kontakcie z CHARIS. Wszystkie z ponad 30.000 wspólnot na całym świecie proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego, aby wyrazić swoje pragnienie pozostania w kontakcie z CHARIS.

Międzynarodowe podmioty wspólnotowe

Istnieją również międzynarodowe podmioty wspólnotowe rejestrujące się na potrzeby CHARIS / KOINONIA. KOINONIA rozróżnia dwie formy podmiotów międzynarodowych:

 1. Wspólnota międzynarodowa
 2. Rodzina wspólnot

Istnieje również trzecia forma współpracy między wspólnotami na zasadzie dwustronnej lub wielostronnej, która nazywana jest siecią wspólnotową.

Ważne jest, aby zauważyć, że chociaż ENC ma nawet słowo “sieć” w nazwie, zgodnie z tymi definicjami ENC zdecydowanie NIE jest tym, co CHARIS nazwałoby siecią.

Jesteśmy Rodziną Wspólnot składającą się z….

 • szeregu wspólnot autonomicznych
 • zaangażowanych wspólnot
  • ze swoją historią i strukturą  –
  • powołanych do bycia jedną duchową rodziną, by wspólnie tworzyć historię.
  • zgodnych z «charyzmatem Rodziny»

Współdzielimy …

 • wspólna misję;
 • tożsamość;
 • kulturę Rodziny;
 • wspólne wartości
 • podobny wzorzec rozwoju wspólnoty

Wszystkie Wspólnoty Członkowskie ENC troszczą się o siebie nawzajem i szanują wspólne przywództwo na różnych poziomach, które koordynują rozwój naszej Rodziny ENC zgodnie z zasadą pomocniczości

CHARIS i ENC

Ponieważ ENC zawsze utrzymywała dobre stosunki z ICCRS, chcemy nadal utrzymywać dobre stosunki (ale nie członkostwo!) z CHARIS. Współpraca z CHARIS daje nam więcej możliwości kształtowania życia Kościoła, uczestniczenia w ewangelizacji światowej, służenia jedności chrześcijańskiej. Służba ubogim będzie dla nas szczególnym wyzwaniem. Każda z naszych wspólnot ENC będzie musiała się modlić i zastanowić, w jaki sposób chcemy, aby nasze wspólnoty brały udział w biblijnej “diakonii” (według Mt 25 – służba potrzebującym). “Diakonia” jest tylko drugą stroną monety Ewangelizacji.

Jako ENC byliśmy w stanie zdefiniować siebie w kategorii “Rodziny Wspólnot”. Daje nam to prawo do bycia reprezentowanymi na zgromadzeniu ogólnym CHARIS i możliwość zabierania głosu w imieniu całości. Przez następne 3 lata Johannes jest członkiem “Międzynarodowej Służby Komunii”, wraz z innymi odpowiedzialnymi szczególnie za wspólnoty (nie tylko za ENC) i program ekumenizmu.

CHARIS i Ekumenizm

Wielkim życzeniem Papieża było, aby ekumenizm znalazł się w samym sercu CHARIS. W imieniu tego “ekumenizmu” w Duchu, w relacji, we wspólnej misji i diakonii papież chciał, aby CHARIS mógł przemawiać do Kościoła! Z powodu ekumenizmu Papież chciał, aby CHARIS nie miał żadnej władzy nad którąkolwiek z inicjatyw Odnowy Charyzmatycznej. Dlaczego? Ponieważ nie ma tu mowy o poddaństwie – dzięki temu inicjatywy ekumeniczne, wspólnoty i grupy modlitewne mogą współpracować z CHARIS. Kiedy watykańska Dykasteria ds. świeckich (kardynał Farrell) wybrała członków do pierwszej “Międzynarodowej Służby Komunii” wydaje się, że doświadczenie ekumeniczne tych, którzy ostatecznie zostali wybrani było jednym z kluczowych kryteriów wyboru. 

Co to wszystko oznacza dla ekumenicznej natury ENC? Czy oznacza to, że wejdziemy “pod Rzym”? W żadnym wypadku! CHARIS jest służbą i nie będzie wydawał rozkazów i sprawował nad nami władzę. CHARIS istnieje po to, by promować Odnowę Charyzmatyczną w imieniu Kościoła. Nasz związek z CHARIS jest tylko rejestracją, która umożliwia CHARIS służyć nam, brać udział w wydarzeniach CHARIS, otrzymywać informacje o rozwoju sytuacji, angażować się tak bardzo lub tak mało, jak tylko chcemy. Ale nie jesteśmy członkami CHARIS nawet poprzez naszą rejestrację.

Nasza decyzja w sprawie CHARIS

Na ostatnim posiedzeniu Rady w Nimnicy (czerwiec 2019 r.) Rada jednogłośnie postanowiła, że ENC zostanie zarejestrowany w CHARIS. Chcemy być partnerem CHARIS. Nie chcemy stać z boku i tylko patrzeć. ENC chce wspierać wizję papieża dla CCR. Jako ENC jesteśmy gotowi podzielić się niektórymi z naszych osobistych zasobów w misji CHARIS. Będziemy również dzielić się finansowym ciężarem CHARIS, rozumiejąc, że wszystko to potrzebuje środków finansowych niezbędnych do urzeczywistnienia wizji Papieża. Nasza współpraca jest naszym wolnym wkładem w to ogólnoświatowe ożywienie. Jako symbol naszej współpracy chcemy od teraz, każdego roku, przekazywać CHARIS część naszej dziesięciny ENC.

Rejestracja w CHARIS

Rozpoczynamy teraz proces rejestracji w CHARIS. Podobnie jak w przypadku wszystkich podmiotów międzynarodowych, rejestrujemy się jako jeden podmiot pod jedną listą. Oznacza to, że żadna z naszych społeczności członkowskich posiadających status pełnoprawnego członka, członka tymczasowego, członka stowarzyszonego lub społeczności wschodzących nie powinna rejestrować się oddzielnie. Zamiast tego wszyscy jesteśmy zarejestrowani w ramach jednej listy “ENC Rodzina wspólnot”.

Uważamy, że jest to wielka okazja, by być połączonym z tym, co Duch Święty robi teraz w Kościele katolickim i w całym Ciele Chrystusa na całym świecie.     

Niech Pan was wszystkich błogosławi

Diakon Johannes Fichtenbauer

         Prezydent ENC

Facebook

Czytania na dziś