Peryferia

Papież Franciszek wzywa Kościół, by wychodził na peryferie. Sami, chociaż jesteśmy niewielką grupą i niewiele potrafimy, robimy to w miarę naszych skromnych możliwości. Szukamy sposobów by głosić Ewangelię, wychodzimy też na różne sposoby do ludzi słabszych i ubogich. Dzielimy się naszym czasem, siłami i pieniędzmi. Tematy, które szczególnie nas dotykają:

  • Ewangelizacja w parafii i poza nią
  • Bezdomni, chorzy i potrzebujący w najbliższej okolicy
  • Afryka – Kamerun

Ewangelizacja

Pandemia zahamowała nasze działania ewangelizacyjne, które trudno zorganizować troszcząc się o bezpieczeństwo uczestników. Przed pandemią organizowaliśmy Seminaria Odnowy Wiary w parafii, a poza parafią – wspieraliśmy Alpha i Seminaria Odnowy Wiary w innych miejscach. Uczestniczymy też w działaniach ewangelizacyjnych na letnich rekolekcjach Jezus Żyje na Górze Św. Anny.

Widzimy jednak, że doprowadzenie poszczególnych osób do żywej relacji z Jezusem Chrystusem odbywa się poprzez osobiste relacje, zaproszenie do małej grupy biblijnej albo na spotkanie modlitewne. Dlatego rozwijamy w sobie mentalność ewangelizacyjną, tak aby każdy członek wspólnoty był gotowy ewangelizować w swoim otoczeniu (gr. οἶκος – dom, rodzina, środowisko). Taka ewangelizacja nie wymaga wielkich akcji, ale codziennego dawania świadectwa wiary.

Bezdomni, chorzy, potrzebujący

Działamy przez akcje, takie jak prezenty świąteczne dla mieszkańców noclegowni czy kanapki dla bezdomnych, ale też przez budowanie osobistej wrażliwości i otwartości na osoby, które borykają się z życiowymi kryzysami. Prosta rozmowa, zrobienie zakupów, uśmiech i życzliwość mogą zmienić wiele. Mamy wśród nas osobę, która – dzięki temu że skorzystała z zaproszenia na spotkanie modlitewne – ze wsparciem wspólnoty wyszła z kryzysu bezdomności i alkoholizmu. Jarek, po 21 latach bycia bezdomnym alkoholikiem i szeregu drobnych konfliktów z prawem wyszedł całkowicie na prostą, obecnie jest trzeźwy, podjął pracę, odnowił kontakty z rodziną i modli się wspólnie z nami. Czekamy na kolejne takie cuda.

Tym, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć bezpośrednio, pomagamy za pośrednictwem tych którzy robią to lepiej. Wspieramy finansowo Fundację Stacja6 oraz gliwickie Hospicjum.

Kamerun

Jednym z członków naszej wspólnoty jest mieszkający w Gliwicach Kameruńczyk, który zwraca naszą uwagę na problemy tego afrykańskiego kraju. Pomagaliśmy bezpośrednio za pośrednictwem lokalnej parafii, a następnie nawiązaliśmy kontakt z lokalną fundacją Zoe Health Foundation, która z wielkim zaangażowaniem niesie na miejscu pomoc najbardziej wykluczonym. Niewielkie w naszej skali wsparcie w tym ubogim kraju ma zupełnie inną wartość, można uczynić wiele dobra za niewielkie – w naszej skali – pieniądze. Jednocześnie potrzeby są ogromne, także ze względu na wewnętrzny konflikt tlący się w tym kraju od kilku lat. Oto kilka sytuacji, w których udało się pomóc

Facebook

Czytania na dziś