Wspólnota „Niosąca Ducha”

Obecnie, z powodu epidemii, nie zawsze mamy możliwość żeby spotykać się na wspólnej modlitwie w Kościele czy w salce. Obserwuj jednak naszą stronę na Facebooku – tam dowiesz się co u nas słychać.

Wspólnota modlitewna “Niosąca Ducha” w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach powstała w styczniu 2017 jako filia wspólnoty „Szekinah”. Spotkamy się co tydzień by uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa.

„Niosąca Ducha” jest wspólnotą przymierza. Członkowie sprzymierzeni są jednocześnie członkami prywatnego stowarzyszenia wiernych Wspólnota „Szekinah” Aktywnie współpracujemy z innymi wspólnotami Odnowy Charyzmatycznej w diecezji. Od listopada 2018 jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Wspólnot ENC, a pod koniec 2019 rozpoczął się proces rejestracji wszystkich wspólnot ENC w CHARIS

Spotkania wspólnoty

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy czwartek w wyjątkiem trzecich czwartków miesiąca. Zapraszamy na Eucharystię parafialną na 18:30 a po niej, ok 19:15 na spotkanie w kościele lub salce (w trzeci czwartek miesiąca jesteśmy na Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie w kościele na os. Sikornik, organizowaną przez wspólnotę „Moje w Niej Upodobanie„). Spotkania prowadzą świeccy odpowiedzialni oraz kapłan.

Odpowiedzialni

Za działalność wspólnoty odpowiada lider świecki (obecnie małżeństwo) oraz kapłan-moderator. Obecnie role te pełnią:

  • Mateusz Nowak (tel. 502 992 052)
  • Marzena Nowak (tel. 504 545 964)
  • o. Stanisław Madejczyk CSsR

Można też do nas napisać: wspolnota@niosacaducha.pl

Zapraszamy na spotkania. 

Historia i imię wspólnoty


Powstanie wspólnoty jest ściśle związane z kursami Alpha, które odbyły się w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża w 2015 r. Osoby, które brały udział w kursie, wyrażały pragnienie dalszego spotykania się by się modlić i pogłębiać relacje zawiązane na kursie. Pierwsze spotkanie wspólnoty odbyło się 2 stycznia 2016 r. 

Powstanie wspólnoty jest ściśle związane z kursami Alpha, które odbyły się w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża w 2015 r. Osoby, które brały udział w kursie, wyrażały pragnienie dalszego spotykania się by się modlić i pogłębiać relacje zawiązane na kursie. Pierwsze spotkanie wspólnoty odbyło się 2 stycznia

8 czerwca 2019, podczas czuwania gliwickich wspólnot charyzmatycznych w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego mieliśmy możliwość, by z radością ogłosić, że nasza wspólnota ma imię: Niosąca Ducha.

Nasza wspólnota działa przy kościele, który jest jednocześnie Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy. Maryja, matka naszego Pana i Zbawiciela towarzyszyła naszej duchowości od początku, i od początku towarzyszyły nam jej dwa wizerunki, dwie ikony: NMP Nieustającej Pomocy oraz Pneumatofora – Niosąca Ducha. Tytuł tej drugiej ikony, zainspirowany przez rozważania św. Maksymiliana Kolbego, a nawiązujący do nawiedzenia św. Elżbiety ostatecznie stał się naszym imieniem, i jednocześnie zadaniem. Tak jak Maryi towarzyszył Duch Św., i napełniał tych, których Ona spotykała (por. Łk 1,41), tak i my jesteśmy posłani do tego by nie zachowywać Ducha Św. i Jego darów dla siebie, ale iść i przynosić owoc.

Matko Odkupiciela, w Twoje ręce powierzamy zadania, które stawia przed nami Twój Syn, nasz Król i Pan.

Co robimy

  • Spotykamy się na cotygodniowym uwielbieniu – w salce lub w kościele. W trzeci czwartek miesiąca spotykamy się z innymi wspólnotami na Mszy i Modlitwie o Uzdrowienie w parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach (os. Sikornik)
  • Posługujemy w parafii, m.in. czytamy Słowo Boże na Eucharystiach, włączamy się w akcje charytatywne (festyn) i oraz wspieramy parafię naszym czasem oraz finansami zgodnie z bieżącymi potrzebami
  • Wspieramy ofiary wojny domowej w Kamerunie
  • Prowadzimy lub wspieramy wydarzenia ewangelizacyjne w parafii i poza nią – Seminarium Odnowy Wiary, Eureka, Alpha
  • Wspieramy bezdomnych