Wspólnota “Niosąca Ducha”

Wspólnota modlitewna “Niosąca Ducha” powstała w styczniu 2017 jako filia wspólnoty “Szekinah”, po kursach Alpha które odbyły się w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach. Spotkamy się co tydzień by uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy czwartek w wyjątkiem trzecich czwartków miesiąca. Zapraszamy na Eucharystię parafialną na 18:30 a po niej, ok 19:15 na spotkanie w salce (w trzeci czwartek miesiąca jesteśmy na Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie w kościele na os. Sikornik, organizowaną przez wspólnotę “Moje w Niej Upodobanie“). Spotkania prowadzą świeccy odpowiedzialni oraz kapłan.

Od listopada 2018 jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Wspólnot ENC

Za działalność wspólnoty odpowiada lider świecki (obecnie małżeństwo) oraz kapłan-moderator. Obecnie role te pełnią:

  • Mateusz Nowak (tel. 502 992 052)
  • Marzena Nowak (tel. 504 545 964)
  • o. Stanisław Madejczyk CSsR

Można też do nas napisać: wspolnota@niosacaducha.pl

Zapraszamy na spotkania. 

Historia i imię wspólnoty

Ikona MB Nieustającej PomocyPowstanie wspólnoty jest ściśle związane z kursami Alpha, które odbyły się w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża w 2015 r. Osoby, które brały udział w kursie, wyrażały pragnienie dalszego spotykania się by się modlić i pogłębiać relacje zawiązane na kursie. Pierwsze spotkanie wspólnoty odbyło się 2 stycznia 2016 r. 

Powstanie wspólnoty jest ściśle związane z kursami Alpha, które odbyły się w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża w 2015 r. Osoby, które brały udział w kursie, wyrażały pragnienie dalszego spotykania się by się modlić i pogłębiać relacje zawiązane na kursie. Pierwsze spotkanie wspólnoty odbyło się 2 stycznia

8 czerwca 2019, podczas czuwania gliwickich wspólnot charyzmatycznych w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego mieliśmy możliwość, by z radością ogłosić, że nasza wspólnota ma imię: Niosąca Ducha.

Nasza wspólnota działa przy kościele, który jest jednocześnie Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy. Maryja, matka naszego Pana i Zbawiciela towarzyszyła naszej duchowości od początku, i od początku towarzyszyły nam jej dwa wizerunki, dwie ikony: NMP Nieustającej Pomocy oraz Pneumatofora – Niosąca Ducha. Tytuł tej drugiej ikony, zainspirowany przez rozważania św. Maksymiliana Kolbego, a nawiązujący do nawiedzenia św. Elżbiety ostatecznie stał się naszym imieniem, i jednocześnie zadaniem. Tak jak Maryi towarzyszył Duch Św., i napełniał tych, których Ona spotykała (por. Łk 1,41), tak i my jesteśmy posłani do tego by nie zachowywać Ducha Św. i Jego darów dla siebie, ale iść i przynosić owoc.

Matko Odkupiciela, w Twoje ręce powierzamy zadania, które stawia przed nami Twój Syn, nasz Król i Pan.

Co robimy

  • Spotykamy się na cotygodniowym uwielbieniu – w salce lub w kościele. W trzeci czwartek miesiąca spotykamy się z innymi wspólnotami na Mszy i Modlitwie o Uzdrowienie w parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach (os. Sikornik)
  • Posługujemy w parafii, m.in. czytamy Słowo Boże na Eucharystiach, włączamy się w akcje charytatywne (festyn) i oraz wspieramy parafię naszym czasem oraz finansami zgodnie z bieżącymi potrzebami
  • Wspieramy ofiary wojny domowej w Kamerunie
  • Prowadzimy lub wspieramy wydarzenia ewangelizacyjne w parafii i poza nią – Seminarium Odnowy Wiary, Eureka, Alpha
  • Wspieramy bezdomnych